Чайната е място за чай, вегетарианска храна и добра музика.

Музика в Чай във Фабриката / Events

Културната програма на Чай във фабриката включва редовни музикални джаз събития, редуващи се изложби живопис, фотография, литературни премиери и др.

Резервации / Reservations: 0887 051 080

Февруари / February, 2019

- scroll down for english -

01.02. (петък), 20:00ч. – Jazz Cats 2 Live at Tea House Арнау Гарофе - саксофон, Любо Цанев - пиано, Димитър Карамфилов - бас, Христо Йоцов - барабани
02.02.(събота), 20:00ч. – The World Travellers Арнау Гарофе - тенор саксофон , Петър Георгиев - китара, Михаил Иванов - контрабас
02.02.(събота), 11:00ч. – Любима учителка в Джаз за деца с Венци Благоев и приятели
06.02.(сряда),20:00ч. – ДЖАЗ В СРЯДА: "Джазово-поетична вечер" Тома Марков - поет, Петър Момчев - саксофони, Александър Логозаров - китара, Михаил Иванов - бас, Васил Вутев - барабани
07.02.(четвъртък), 20:00ч. –Джинджифилени ноти в Чайната Боряна Йорданова - вокал, Борислав Илиев - китара, Влади Михайлов - контрабас, Стю Иванов - барабани
08.02.(петък), 20:00ч. – TeaForFive Николета Хайтова - флейта, Димитър Льолев - саксофон, Мартин Марков - пиано, Михаил Иванов - бас, Атанас Попов - барабани
09.02.(събота), 20:00ч. – West Coast Jazz Арнау Гарофе - саксофон, Росен Захариев - тромпет, Димитър Карамфилов - контрабас, Атанас Попов - барабани
11.02.(понеделник), 20:00ч. – Anka&Ghosh Anka Gnoth - китара, вокал Георги Дончев - бас
12.02.(вторник), 20:00ч. – Afra Jemina Trio Afra Jemina - глас, Linus Eppinger - китара, Nadav Erlich - контрабас
13.02.(сряда),20:00ч. – ДЖАЗ В СРЯДА: Chasing Coltrane Петър Момчев - саксофони, Милен Кокушаров - пиано, Васил Хаджигрудев - бас, Боби Петров - барабани
14.02.(четвъртък), 20:00ч. – A Piano and а Voice Павел Терзийски - вокал, Димитър Горчаков - пиано
15.02.(петък), 20:00ч. – JAP: Джазът пее на български Марина Господинова - вокал, Антони Дончев - пиано, Димитър Благоев - тромпет, Мария Донева - думи
16.02.(събота), 20:00ч. – Ethno Inspiration Христина Белева - гъдулка, Петър Миланов - китара
20.02.(сряда),20:00ч. – ДЖАЗ В СРЯДА Любомир Денев - пиано, Венцислав Благоев - тромпет, Петър Момчев - саксофони
21.02.(четвъртък), 20:00ч. – The Groovy Side of Jazz Петър Георгиев - китара, Димитър Карамфилов - контрабас
22.02.(петък), 20:00ч. - Френски цигански суинг с Para Hot Jazz Влади Михайлов - виола, Димитър Благоев - китара, Борислав Илиев - китара, Веселин Веселинов - Еко - контрабас
23.02.(събота), 11:00ч. – Джаз за деца с Венци Благоев и приятели
23.02.(събота), 20:00ч. – Bossa Nova Павел Терзийски - глас, Михаил Вл. Йосифов - китара
27.02.(сряда),20:00ч. – ДЖАЗ В СРЯДА: Олег Чали/Петър Момчев Квартет Олег Чали - пиано (Гърция), Петър Момчев - саксофони, Klountzos-Chrysidis - барабани (Гърция), Димитър Карамфилов - контрабас
28.02.(четвъртък), 20:00ч. –The Tea Pot Whistlers Павел Терзийски - вокал, Александър Логозаров - китара, Васил Хаджигрудев - контрабас

---

01.02. (Friday), 20:00h. - Jazz Cats 2 Live at Tea House Arnau Garoffe - saxophone, Lyubomir Tsanev - piano, Dimitar Karamfilov - bass, Hristo Yotsov - drums
02.02 (Saturday), 20:00h. - The World Travellers Arnau Garofe - tenor saxophone, Peter Georgiev - guitar, Mihail Ivanov - double bass
02.02 (Saturday), 11:00h. – JAZZ for KIDS with Ventsi Blagoev and friends
06.02 (Wednesday), 20:00h. - JAZZ ON WEDNESDAY: "Jazz-poetic evening" Toma Markov - poet, Petar Momchev - saxophones, Alexander Logozarov - guitar, Mihail Ivanov - bass, Vassil Voutev - drums
07.02 (Thursday), 20:00h. – Ginger notes in the Tea House Boryana Yordanova - vocal, Borislav Iliev - guitar, Vladi Mihaylov - double bass, Stu Ivanov - drums
08.02 (Friday), 20:00h. - TeaForFive Nicoleta Hajtova - flute, Dimitar Ljulev - saxophone, Martin Markov - piano, Mihail Ivanov - bass, Atanas Popov - drums
09.02 (Saturday), 20:00h. - West Coast Jazz Arnau Garoffe - saxophone, Rossen Zahariev - trumpet, Dimitar Karamfilov - double bass, Atanas Popov - drums
11.02 (Monday), 20:00h. - Anka and Gosho Anka Gnoth - guitar, vocals George Donchev - bass
12.02. (Tuesday), 20:00h. - Afra Jemina Trio Afra Jemina - voice, Linus Eppinger - guitar, Nadav Erlich - double bass
13.02 (Wednesday), 20:00h. - JAZZ IN WEDNESDAY: Chasing Coltrane Petar Momchev - saxophones, Milen Kokusarov - piano, Vasil Hadzhigrudev - bass, Borislav Petrov - drums
14.02 (Thursday), 20:00h. - A Piano and a Voice Pavel Terziiski - vocal, Dimitar Gorchakov - piano
15.02 (Friday), 20:00h. - JAP: Jazz sings in Bulgarian Marina Gospodinova - vocal, Antoni Donchev - piano, Ventsislav Blagoev - trumpet, Maria Doneva - words
16.02. (Saturday), 20:00h. - Ethno Inspiration Hristina Beleva - gadulka, Peter Milanov - guitar
20.02 (Wednesday), 20:00h. - Wednesday Jazz Lyubomir Denev - piano, Ventsislav Blagoev - trumpet, Petar Momchev - saxophones
21.02 (Thursday), 20:00h. - The Groovy Side of Jazz Peter Georgiev - guitar, Dimitar Karamfilov - double bass
22.02 (Friday), 20:00h. - French Gypsy Swing with Para Hot Jazz Vladi Mihaylov - viola, Dimitar Blagoev - guitar, Borislav Iliev - guitar, Veselin Veselinov - Eko - double bass
23.02 (Saturday), 11:00h. – JAZZ for KIDS with Ventsi Blagoev and friends
23.02. (Saturday), 20:00h. - Bossa Nova Night Pavel Terziyski - voice, Mihail Yossifov - guitar
27.02. (Wednesday), 20:00h. - Wednesday Jazz: Oleg Chali / Peter Momchev Quartet Oleg Chali - piano (Greece), Petar Momchev - saxophones, George Klountzos-Chrysidis - drums (Greece), Dimitar Karamfilov - double bass
28.02 (Thursday), 20:00h. -The Tea Pot Whistlers Pavel Terziiski - vocal, Alexander Logozarov - guitar, Vassil Hadzhigrudev - double bass